Nieuws

 

 

 

Nieuws

Wandel u fit.

 

Wilt u gaan wandelen, maar heeft u dat lange tijd niet gedaan of heeft u nog nooit

langere afstanden gewandeld? Begin dan met een eenvoudige test om te bepalen wat jouw conditie is: met de 2 km Fitwandeltest.

 

Deze test is een veilige test. Je hoeft geen maximale fysieke inspanning te leveren om te be-palen hoe jouw conditie is. Iedere volwassene kan de test doen.

Het fitheidsniveau wordt bepaald op basis van deze inspanning en er kan een persoonlijk trai-ningsprogramma gemaakt worden.

Na afloop is er de mogelijkheid mee te doen aan een wandelprogramma en zo de fitheid toe te laten nemen. Dit programma wordt gegeven door de buurtsportcoaches in uw gemeente. Op de testdag zelf krijgt u hier meer informatie over.

Lees meer:

________________________________

In navolging van Franeker, Leeuwarden en Drachten willen we ook graag in Dokkum een mantelzorgcafé plus aanbieden.

Stichting welzijn Het Bolwerk en Herstelcentrum Friesland werken hierin samen. Het mantelzorg café is specifiek bedoeld voor mantelzorgers en naastbetrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Op 19 september van 19.00-21.00 bent u van harte welkom.

Locatie: Stichting Welzijn 'Het Bolwerk' Adres: Zuiderschans 10, 9101 PZ Dokkum

De toegang is gratis evenals de koffie en thee, maar wel graag even melden dat u komt. Dit kan bij Sietske.vander.weg@mind-up.nl of via de receptie van Het Bolwerk, mail: info@het-bolwerk.eu of telefoon: 0519 292 223

De eerste avond willen we graag kennismaken en samen met u inventariseren wat uw wensen zijn voor een vervolg.

________________________________

 

Verbeter je wijk, buurt of dorp en doe mee met "Kerk met Pit"

Eenzaamheid onder Mantelzorgers

Reina Hes van het Steunpunt Mantelzorg (Stichting Welzijn Het Bolwerk) zal tijdens deze bijeenkomst een presentatie houden over eenzaamheid.

Veel mantelzorgers lopen hier tegenaan en het is belangrijk te weten hoe je hiermee om kan gaan en ook ervaringen van anderen te horen. Na de presentatie is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan.

Lees meer:

_____________________________________

Op de grens tussen wij en zij

Sibe van Aangiums verhalen opnieuw verteld

 

 

Een tijdje geleden berichtten we over het plan voor een theatervoorstelling over een van de boeken van Sibe van Aangium, dat Ties Engelsma had ingediend bij de commissie Under de Toer - Kulturele Haadstêd 2018. Het zou zich gaan afspelen in en om de Michaëlkerk in Anjum.

Helaas werd het plan van Ties niet gehonoreerd door de commissie van Kulturele Haadsted 2018.

Maar we vonden het idee té mooi, dus hebben we besloten om als dorpsbelang samen met Ties en Fanfareorkest Halleluja te onderzoeken of het niet toch te realiseren is. Hopelijk krijgt het een vervolg, we houden jullie op de hoogte.

Lees meer over het projekt.

___________________________________

BurenHulpDienst.

Werken aan een aangename, leefbare omgeving

U kunt door omstandigheden, ziekte, een handicap of

uw leeftijd (tijdelijk) niet meer alles zelf doen? En u kunt geen beroep doen op huisgenoten, buren of familieleden? De BurenHulpDienst kan dan een uitkomst voor u zijn!

Lees meer>

__________________________________

Agenda

Centrale agenda:

Iedere vereniging, kerk, school, etc. kan zijn agenda plaatsen in de centrale agenda.

Hiermee kan worden voorkomen dat op één avond twee gebeurtenissen plaatsvinden.

Aanleveren van stukken, het liefst digitaal, in Word of andere tekstverwerking.

Voor vragen of tips mail naar info@anjumweb.nl

Zie voor meer onder de knop "Contact"

Copyright 2007 - 2017 © All Rights Reserved • Anjumweb.nl/Dorpsbelang Anjum