Nieuws

 

Nieuws

NAM investeert in nieuwbouw kantoor Anjum

De NAM heeft definitief groen licht gegeven voor nieuwbouw van een regiokantoor in Noordoost Friesland. Het kantoor wordt gezamenlijk gebouwd met de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Anjum. In Anjum worden 50 werkplekken gecreëerd en vanuit dit kantoor wordt de gaswinning voor de kleine velden in de noordelijke regio gecoördineerd.

 

Elke Rettberg, directielid NAM voor kleine gasvelden: "Met deze unieke samenwerking willen we onze verbondenheid met de omgeving bevorderen. De regio noordoost Friesland speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van Nederland. Met dit nieuwe regiokantoor willen we NAM toegankelijker en zichtbaarder maken en de regionale werkgelegenheid bevorderen."

 

Sjouke Faber, voorzitter MFA commissie over het belang van samenwerking met de NAM: "Doordat de NAM bereid was om een kantoor in Anjum te vestigen, had het bestuur van de stichting MFA de Dobbe de mogelijkheid om nieuwbouw te plegen in plaats van verbouwen van een bestaande locatie. Ook hebben we nu de mogelijkheid om duurzaam te bouwen, gelet op de huidige energiekosten. Daarbij kunnen we door nieuwbouw een efficiëntie slag maken, alle ruimte wordt optimaal benut. De gehele dorpskern kon gerevitaliseerd worden, zoals woningvernieuwing in de Tsjerkestrjitte, herinrichting van de Mounebuorren, en woningverbetering van Thus wonen aan de Holdingastrjitte."

 

Het MFA gaat een centrumfunctie voor de regio vervullen. Naast een dorpshuisfunctie, komen in het gebouw onder meer een huisartsenpraktijk, kinderopvang, fysiotherapie, thuiszorgkantoor en een kapper. De plannen worden definitief als de gemeenteraad van Dongeradeel op 25 februari akkoord gaat met de bestemmingsplanwijziging. Daarna zal het huidige dorpshuis “De Dobbe” worden gesloopt en kan in juni worden begonnen met de nieuwbouw. Naar verwachting is de oplevering van het nieuwe MFA en NAM kantoor in het voorjaar van 2017.

___________________________________

Anjum legt Kollum over de knie

Na vijf oefenwedstrijden tijdens de kompetitie loze maand januari ging het zaterdagmiddag voor het eerst dit kalenderjaar om de punten voor de Anjumers. Op het goed bespeelbaar Kolkenfjild te Anjum vond de Lauwersmeerderby tussen Anjum en Kollum plaats. Eerder dit seizoen wist Kollum de thuiswedstrijd in winst om te zetten. Het werd op een mooie zonnige zaterdag in september 3-2 voor de oranjehemden. Zaterdag was Anjum de bovenliggende partij. Na 90 minuten stond er een dik verdiende 4-0 overwinning op het scorebord.

Lees meer>

___________________________________

 

 

Laatste dienst in kerkzaal ‘De Bron’ in Anjum

De kerkdienst, die zondag 14 februari in De Bron in Anjum gehouden zal worden, krijgt een speciaal karakter. De kerkelijke gemeente gaat namelijk afstand doen van het gebouw en het in handen geven van Stichting Multifunctioneel Centrum Anjum. Deze stichting wordt gedragen door het hele dorp en zal investeren in vernieuwing en onderhoud, zodat er voorzieningen worden gerealiseerd die ten goede komen aan de hele gemeenschap. Als alles volgens plan verloopt zal de overdracht in maart plaatsvinden.

 

Tijdens de dienst zal speciaal aandacht zijn voor dit memorabele moment. De vier organisten zullen gezamenlijk de muzikale begeleiding verzorgen. Geschreven herinneringen zullen worden verzameld evenals kerkelijke gebruiksvoorwerpen, die in een symbolische schatkist worden opgeborgen. Na de verbouwing komt de gemeente als huurder terug in deze zaal, om weer kerkdiensten te kunnen houden.

 

Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van koffie met iets lekkers een beamerpresentatie bij te wonen. Hier zal ook uitleg bij worden gegeven. Beelden en verhalen om herinneringen te doen herleven. Er zullen muzikale verrassingen zijn. Met een drankje kan nog even worden bijgepraat en het volledige gebouw kan dan nog worden bezichtigd.

 

Belangstellenden worden hartelijk welkom geheten. Aanvang dienst: 9.30 uur. Voorganger zal zijn ds. T. Engelsma.

___________________________________

Bauke Hofman verkoopt zijn laatste lootjes.

Vele jaren was Bauke Hofman het gezicht van de Supportersvereniging Anjum.

Bij elke thuiswedstrijd van Anjum 1 stond Anjums erelid bij de ingang om lootjes te verkopen.

Het moeten uiteindelijk enkele duizenden geweest zijn in de loop der jaren.

De opbrengst kwam geheel ten goede aan het ( jeugd) voetbal van de v.v.Anjum.

Onlangs gaf Bauke Hofman te kennen te willen stoppen met deze geweldige actie.

Afgelopen zaterdag verkocht hij zijn laatste lootjes aan voorzitter Geerard Brouwer van de v.v.Anjum.

"Bauke tige tank".

___________________________________

BurenHulpDienst.

Werken aan een aangename, 
leefbare omgeving

U kunt door omstandigheden, ziekte, een handicap of

uw leeftijd (tijdelijk) niet meer alles zelf doen? En u kunt geen beroep doen op huisgenoten, buren of familieleden? De BurenHulpDienst kan dan een uitkomst voor u zijn!

Lees meer>

___________________________________

Kern met Pit.

Verbeter je wijk, buurt of dorp en doe mee met "Kerk met Pit"

Agenda

Maandag 15 Februari:

Ledenvergadering De Laatste eer

De Dobbe Anjum

Aanvang 20.00 uur

 

Zaterdag 20 februari:

Solisten concours en festival Dongeradeel Oost.

De Dobbe Anjum

Aanvang: 09.00 uur

 

Vrijdag 26 februari:

Filmavond georganiseerd door de PKN gemeente Anjum

Lokaal

Aanvang 19.30 uur

 

Vrijdag 8 april:

Jaarlijkse Bingo georganiseerd door de diaconie van Protestantse Gemeente te Anjum. Tijdstip en locatie volgen tzt.

 

Centrale agenda:

Iedere vereniging, kerk, school, etc. kan zijn agenda plaatsen in de centrale agenda.

Hiermee kan worden voorkomen dat op één avond twee gebeurtenissen plaatsvinden.

Aanleveren van stukken, het liefst digitaal, in Word of andere tekstverwerking.

Voor vragen of tips mail naar info@anjumweb.nl

Zie voor meer onder de knop "Contact"

Copyright 2007 - 2016 © All Rights Reserved • Anjumweb.nl/Dorpsbelang Anjum